Yrityksemme

Voimavaroja luonnon ja terapian avulla

Hyvinvointiluennot

Green-care koulutukset

Psykoterapia

Työhyvinvointipalvelut

Elämykset

Yrityksemme

 

Hyvää Luonnollisesti Oy on perustettu kolmen hyvinvoinnin ammattilaisen voimin tukemaan ihmisten voimavaroja ja terveyttä luonnollisesti. Yhdistimme osaamisemme, sillä mielestämme ratkaisukeskeisyys ja luontoon perustuvat menetelmät tukevat mainiosti toisiaan.

Hyödynnämme pitkää kokemustamme sekä osaamistamme niin yksilön kuin työyhteisöjen hyväksi. Periaatteenamme kaikessa työssämme on asiakkaan kuunteleminen ja arvostus.

Luonto on aina ollut läheinen osa suomalaista elämää. Se on antanut turvaa, ruokaa ja elantoa, ja sitä on myös osattu kunnioittaa ja arvostaa. Riittävällä luontoaltistuksella on myös tieteellisesti todistettu olevan merkitystä sairauksien ehkäisyyn. Lisäksi luonto toimii monin tavoin mielenterveyden, elpymisen ja voimaantumisen tukena.

Haluammekin kannustaa luontoaltistumiselle kanssamme, sillä se tutkitusti edistää ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

 

Pitkospuut

Hyvää

Yksilöllinen ja jokaiselle henkilökohtainen kokemus, mutta tavoitteenamme on muutos johonkin sinulle tärkeään ja hyvään, parempaan.

Luonnollisesti

Toimintatapamme, jolloin voit tulla sellaisena kuin olet. Kohtaamme sinut yhdenvertaisina rinnalla kulkijoina.

Luonnollisesti

Käytämme luontoperustaisia menetelmiä tavoitteellisesti, terveytesi ja hyvinvointisi tukemiseksi.

Psykoterapeutti, työnohjaaja

marjaliisa@hyvaaluonnollisesti.fi

040 575 3643

Marja Liisa Liimatta

 

Olen ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja työnohjaaja sekä sairaanhoitaja-diakonissa ja teologian maisteri.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ja työnohjauksessa autan asiakasta etsimään ongelmiinsa sisältyviä muutostoiveita sekä selviytymiskeinoja ja voimavaroja. Käsiteltäviä aiheita voivat olla työelämään liittyvien haasteiden ohella ihmissuhdekysymykset, elämän murroskohdat, erilaiset tunne-elämän kysymykset tai sairauteen liittyvät pohdinnat.

”Voimavarojen ja uusien reittien etsiminen elämässä on välillä tarpeen”

Pitkän, yli 30-vuotisen, työurani aikana olen saanut kulkea asiakkaideni rinnalla niin elämän suruissa kuin iloissa. Sairaalapappina olen kohdannut kokemuksia kriiseistä, elämän merkityksestä, kuolemaan valmistautumisesta sekä paranemisen ilosta. Diakonissana työskentelin ylivelkaantumisen, yt-neuvotteluiden ja organisaatiomuutosten tuomien haasteiden parissa, tehden yhteistyötä sekä työttömien että työyhteisöjen kanssa.

Henkisiin ja hengellisiin tarpeisiin vastaamisella on nykypäivänäkin merkitystä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Entisenä partiolaisena arvostan luontoa yhtenä hyvinvointia tasapainottavana tekijänä.

Olen Valviran nimikesuojattu terapeutti ja kuulun KELAN palveluntuottajarekisteriin.

Katri Palpatzis

 

Olen fysioterapeutti (YAMK), fysioterapian opettaja ja metsämieliohjaaja.

Minulla on pitkä kokemus kuntoutustyöstä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Työssäni olen toteuttanut luontolähtöisiä menetelmiä niin vaikeavammaisten, ikääntyneiden kuin mielenterveysasiakkaidenkin kanssa. Olen suuresti iloinnut nähdessäni luontoperustaisten menetelmien positiiviset vaikutukset asiakkaideni moninaisiin ongelmiin.

”Luontokokemukset – jokaisella tulisi olla oikeus nauttia niistä.”

Työskentelin kaksi vuotta Karelia ammattikorkeakoulun projektipäällikkönä Green Care Green Karelia -hankkeessa. Tänä aikana perehdyin Green Care -toimintaan ja sen laatutekijöihin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Näyttöön perustuvaa, tutkittua tietoa luonnon hyvää tekevistä vaikutuksista on saatu viime vuosina paljon. Onkin ollut palkitsevaa, kun myönteiset kokemukset luontolähtöisistä menetelmistä ovat saaneet tieteellisen todistuspohjan!

Palveluissani yhdistyvät tieteellinen näyttö luonnon hyvinvointivaikutuksista, fysioterapeuttinen osaaminen ja kokemus, pedagogiset valmiuteni sekä metsämieliohjauksessa käytettävät psykofyysiset menetelmät.

Tutustu kokemukseeni tarkemmin: LinkedInissä

Fysioterapeutti (YAMK), fysioterapian opettaja ja metsämieliohjaaja

katri@hyvaaluonnollisesti.fi

040 742 4550

Tohtoriopiskelija

Eleni Palpatzis

 

Tohtoriopiskelija Barcelonabeta Brain Research Centerissä Espanjassa. Tutkimusaiheeni on muistisairauksien ehkäisy. Tutkin erityisesti mielenterveyttä, stressiä ja elämäntapoja, sekä niiden vaikutusta kykyyn “vastustaa” Alzheimerin taudin patologiaa kognitiivisten toimintojen kannalta.

“Miljoonakaupungissa kaipaan Suomen monipuolista ja mieltä hoitavaa luontoa.”